Regulamin

§1
Klauzula poufności 

 

1. Wszelkie informacje dotyczące dokumentów powierzanych eLingua Centrum Językowe są poufne.

2. Informacje oraz dokumenty będące przedmiotem tłumaczeń udostępniane są jedynie współpracownikom biura (tłumacz, korektor, koordynator, konsultant naukowy).

3.Informacje dotyczące współpracujących z nami Zleceniodawców oraz prowadzonej przez nich działalności są poufne. Nie posługujemy się nimi w celu pozyskiwania nowych Klientów.

 §2
Terminy


 1.Tłumaczenia wykonywane przez eLingua Centrum Językowe odbywają się w 2 trybach:

- tryb standardowy
- tryb premium


2. Za godzinę przyjęcia zlecenia uznawana jest godzina pisemnego potwierdzenia zlecenia przez eLingua Centrum Językowe, po wcześniejszym potwierdzeniu warunków ze strony Zleceniodawcy lub godzina ustalona przez obydwie Strony telefonicznie.

3. Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
Zlecenia wpływające po godz. 15.30 będą kwalifikowane jako zlecenia przyjęte w kolejnym dniu roboczym.

§3
Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych nieprzysięgłych


1. Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego lub wydruku.

2. eLingua Centrum Językowe przekazuje Zleceniodawcy tekst tłumaczenia zapisany w pliku MS Word lub - na życzenie Zleceniodawcy - w pliku tekstowym, pliku Excel, w formie prezentacji Power Point lub w formie pliku PDF. W razie konieczności zapisania tłumaczenia w innym formacie biuro eLingua Centrum Językowe zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny usługi w zależności od czasochłonności pracy w danym programie - po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą.

3. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron przeliczeniowych w tekście wynikowym. W przypadku tłumaczenia nieprzysięgłego jedna strona przeliczeniowa wynosi 1500 znaków (łącznie ze spacjami).

4. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia eLingua Centrum Językowe dokonuje wyceny i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia.

§4
Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych


1. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych regulują przepisy Ministra Sprawiedliwości.

2. Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami.

3. Oryginał dokumentu lub jego zeskanowaną wersję Zleceniodawca dostarcza osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby eLingua Centrum Językowe lub pocztą elektroniczną na wskazany adres.

4. Zleceniodawca odbiera tłumaczenie w siedzibie eLingua Centrum Językowe. eLingua Centrum Językowe może dokonać wysyłki tłumaczenia przysięgłego przy pomocy kuriera lub Poczty Polskiej za pobraniem stosownej opłaty.

5. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów przesłanych w formie kopii wymaga odpowiedniej adnotacji, że zostało ono wykonane na podstawie kopii. Adnotacja ta umieszczana jest na oryginale tłumaczenia przysięgłego. 

6. W przypadku pilnej potrzeby Zleceniodawcy przed odesłaniem do klienta lub odbiorem w siedzibie biura istnieje możliwość przesłania zeskanowanej gotowej wersji tłumaczenia przysięgłego pocztą elektroniczną.

§5
Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych


1. Zleceniodawca tłumaczenia ustnego konsekutywnego lub symultanicznego podaje dokładnie tematykę i zakres tłumaczonych zagadnień oraz udostępnia niezbędną dokumentację niezbędną do przygotowania się tłumacza.

2. Tłumacz ustny otrzymuje wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę swojej pracy.

3. Zleceniodawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z dojazdem tłumacza, a jeśli jest to wydarzenie kilkudniowe również ewentualne koszty zakwaterowania oraz inne, związane ze specyfiką danego wydarzenia.

4. W przypadku tłumaczeń kabinowych Zleceniodawca zapewnia niezbędny sprzęt do ich wykonania na własny koszt.

§6
Wysyłka, akceptacja, reklamacja

            
1. Gotowe tłumaczenie zostanie wysłane na podany przez Zleceniodawcę adres poczty elektronicznej  lub/oraz adres pocztowy.

2. W terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania tekstu, Zleceniodawca jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich uwaga oraz reklamacji wyłącznie w formie pisemnej z należytym uzasadnieniem.

3. Za podstawę do reklamacji uznaje się wszelkie nieścisłości merytoryczne, gramatyczne oraz interpunkcyjne przetłumaczonego tekstu, które nie wynikają z błędów zawartych tekście oryginału oraz nie są przyczyną jego wielointerpretowalności.

4. eLingua Centrum Językowe zobowiązuje się do nieodpłatnej weryfikacji i/lub korekty tekstu będącego podstawą reklamacji w ciągu 3 dni od wpłynięcia reklamacji od Zleceniodawcy oraz do udzielenia  mu rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów w przypadku uznania tej reklamacji.

5. W wypadku braku odpowiedzi z strony Zleceniodawcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dostarczenia tekstu, tłumaczenie jest uznawane za zaakceptowane.

6. Wszelkie reklamacje które wpłyną do eLingua Centrum Językowe po 7 dniach kalendarzowych są uznawane za nieważne.

§7
Płatności


1. Płatności należy dokonywać na następujące konto:

Santander 32 1910 1048 2516 3237 7324 0001

eLingua Centrum Językowe Sebastian Bugaj
Ul. Zeromskiego 59
41-800 Zabrze
REGON: 242581021
NIP: 6482471697 

2. Podstawą płatności za wykonaną usługę jest faktura VAT. eLingua Centrum Językowe wystawia faktury z 7-o dniowym terminem płatności.

3. W przypadku zleceń wymagających dużego nakładu pracy tłumacza, zleceń o wysokiej wartości oraz zleceń składanych przez klientów indywidualnych biuro eLingua Centrum Językowe zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 50 % wartości zlecenia.

4. Za wszelkie opóźnienia w płatnościach naliczane są odsetki ustawowe.

 §8
Postanowienia końcowe


1. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania dla stałych klientów powiązanych z biurem eLingua Centrum Językowe umową o wykonywaniu usług tłumaczeniowych.

2. eLingua Centrum Językowe zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany powyższych postanowień.

Rozpoczynając z nami współpracę oświadczacie Państwo, że zapoznaliście się oraz zgadzacie się na warunki naszego Regulaminu.


 
35 języków
w jednym miejscu
Zleć tłumaczenie
nie wychodząc z domu
Darmowa wycena
on-line
Livechat z konsultantem
odpowiedzi na Twoje pytania w czasie rzeczywistym
Gwarancja
poufności
native Speakerzy
9 lat doświadczenia
na rynku od 2011 roku
100%polska firma
z siedzibą w Zabrzu
Najnowocześniejsze technologie
Pracujemy na oprogramowaniu CAT-SDL Trados
Rabat
stałego klienta
5% rabatu
przy przedpłacie
Zachowanie układu graficznego
w edytowalnych plikach
Gratisowa usługa OCR
pliku źródłowego
Tłumaczenie próbne
1500 znaków dla klientów firmowych
Klienci firmowi rabat 100zł
na pierwsze zlecenie o objętości minimalnej 10 stron rozliczeniowych
Wiarygodne
referencje

Sposób zamówienia tłumaczenia jest bardzo prosty

Wystarczą 3 kroki!
Krok 1
Uzupełnij formularz i prześlij plik
Uzupełnij formularz na naszej stronie lub prześlij plik drogą e-mailową.
Krok 2
Odbierz e-mail z wyceną
Do 30 minut od wysłania formularza lub e-mail otrzymasz odpowiedź z ofertą.
Krok 3
Potwierdź realizację i odbierz tłumaczenie
Po akceptacji oferty przechodzimy do realizacji zlecenia, dokumenty prześlemy we wcześniej ustalonej formie.